Σύστημα ΕΡΤΕΚ - Ενσωμάτωση Συστήματος Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης και Δροσισμού

Η εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης – δροσισμού γίνεται μετά την συναρμολόγηση των δομικών στοιχείων (δηλαδή υποστυλωμάτων, προπλακών και σκελετών μονάδων θεμελίωσης) και πριν την σκυροδέτηση. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις περιέχονται στα διάκενα που σχηματίζονται με την συναρμολόγηση των υποστυλωμάτων. Οι σωληνώσεις του δαπέδου ενσωματώνονται στο άνω τμήμα της πλάκας πατώματος μετά την σκυροδέτηση. Το σύστημα συντελεί στην ενεργειακή αυτονομία της κατασκευής, συνεπώς και στην λειτουργία της ως ολοκληρωμένου συστήματος, μειώνοντας το κόστος χρήσης της.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >