Παραλληλοποίηση

Η ταυτόχρονη (χρονικά "παράλληλη") τέλεση διαφορετικών λειτουργιών ενός φυσικού ή τεχνητού συστήματος έχει ως προφανή συνέπεια την παραγωγή του συνδυαστικού τους αποτελέσματος σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που θα απαιτούνταν στην περίπτωση της διαδοχικής (χρονικά "σειριακής") τέλεσης. Μια λιγότερο προφανής συνέπεια αφορά στις επιπτώσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σύγχρονων φάσεων των παράλληλων λειτουργιών πάνω στο ίδιο το αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη των έμβιων συστημάτων βασίζεται σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις.