Ολοκλήρωση

Θεωρούμε ότι διαφορετικές λειτουργίες διαμορφώνουν ένα "ολοκληρωμένο σύστημα" όταν συνδυάζονται έτσι ώστε τα αποτελέσματα της μιας ενισχύουν αυτά της άλλης (βλ. επίσης "συνέργια") υποστηρίζοντας την συνολική λειτουργία του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα παρουσιάζει ψηλή αυτονομία: σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει το ίδιο τις συνθήκες λειτουργίας του μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από εξωτερικές εισροές. Η έννοια της "ολοκλήρωσης", στο πλαίσιο στο οποίο την εξετάζουμε εδώ, σχετίζεται με την θεωρία των πολύπλοκων συστημάτων.